Social media

Zoeken

Onderzoek naar woonervaring in Oppenhuizen

In opdracht van en samen met de Friese woningcorporatie Elkien hebben wij een woonervaring onderzoek uitgevoerd in Oppenhuizen. Oppenhuizen is een dorp waar op korte termijn een aantal woningen groot onderhoud krijgen. De huurders van Elkien in Oppenhuizen zijn gevraagd om - bij wijze van proef in een eerder stadium van onderhoudsplannen-  mee te werken aan de ontwikkeling van een onderzoek naar hun woonervaring en deze te delen met Elkien.  

In deze pilot is er een vragenlijst uitgezet onder de huurders in Oppenhuizen. Vervolgens zijn medewerkers van Partoer met huurders in gesprek gegaan over de resultaten van het onderzoek. Zo is aan alle respondenten gevraagd welke verbeterpunten er volgens de huurders zijn aan de woning.

Op basis van de ervaringen en suggesties van de betrokken huurders wordt het onderzoek bijgesteld voor inzet in een volgend dorp of wijk waar groot onderhoud gaat plaatsvinden. Elkien gaat de resultaten van het onderzoek betrekken bij de onderhoudsplannen en komt over een paar maanden bij de huurders terug om de onderhoudsplannen te presenteren en te bespreken.

Ander nieuws