Social media

Zoeken

Onderzoek naar ledenblad van Friese sportvissers

Hoe ervaren de Friese sportvissers het ledenmagazine Fisk&Wetter? En op wat voor manier willen zij in de toekomst geïnformeerd worden? Wij zoeken het uit voor Sportvisserij Fryslân.

Sportvisserij Fryslân behartigt de belangen van 35.000 leden, verdeeld over 30 grote en kleinere hengelsportverenigingen. Er zijn op dit moment 13 Friese hengelsportverenigingen die het magazine Fisk&Wetter krijgen en 17 verenigingen die het magazine niet krijgen. Sportvisserij Fryslân wil weten hoe lezers het magazine Fisk&Wetter ervaren en wat voor wensen sportvissers voor de toekomst hebben op het gebied van communicatie.

Tijdens het onderzoek maken we gebruik van een digitale enquête die doormiddel van een steekproef onder leden wordt verspreid. Na de analyse van deze vragenlijst koppelen we de resultaten terug door het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. Daarmee kan Sportvisserij Fryslân verder.

Ander nieuws