Social media

Zoeken

Onderzoek laaggeletterdheid krijgt vervolg

Partoer gaat samen met laaggeletterden onderzoeken hoe zij in het dagelijks leven hun laaggeletterdheid ervaren en vooral welke oplossingen zij daarvoor zelf bedenken als ervaringsdeskundigen. Wij kregen deze vraag van het landelijke kennisinstituut en adviesbureau Movisie naar aanleiding van het onderzoek dat we vorig jaar deden naar laaggeletterdheid in Friesland.

Gesprekken met laaggeletterden

Uit dit onderzoek bleek dat de laaggeletterdheid hoog is in Fryslân en dat het een grote impact heeft op het leven van mensen. Het ministerie van VWS en SZW ziet het belang van de aanpak van laaggeletterdheid ook in en heeft Movisie gevraagd een experiment uit te voeren met laaggeletterden. ,,Het is de bedoeling dat in heel Nederland gesprekken worden gevoerd met laaggeletterden. Waar lopen zij in het dagelijkse leven tegenaan en waar hebben ze baat bij? Hebben ze zelf een oplossing voor hun probleem? Wij gaan dit experiment uitvoeren in Friesland’’, aldus Sjoerd IJdema die het onderzoek namens Partoer in Friesland leidt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de beste ideeën die uit het landelijke experiment voortkomen worden uitgevoerd.

Vergeten groep

De grootste uitdaging zal worden om laaggeletterden op te sporen die mee willen werken met het onderzoek. Daarvoor wil Partoer graag samen met onder andere de Stichting Lezen en Schrijven en het Friesland College aan de slag. ,,Zij waren meteen enthousiast toen ik hen vertelde over dit onderzoek’’, zegt IJdema. Het is de bedoeling dat er in elk geval één groep van vijf mensen die laaggeletterd zijn meewerken, maar IJdema streeft ernaar om twee, misschien wel drie groepen te vormen. ,,Ik zou graag ook met een groep jongeren in gesprek willen gaan. Dit is een vergeten groep, maar juist voor deze doelgroep is het belangrijk om het probleem te signaleren en te werken aan oplossingen daarvan.’’

Partoer is deze week van start gegaan met het experiment en hoopt in oktober de eerste resultaten op te leveren.

Ander nieuws