Social media

Zoeken

Nieuwe onderzoeken naar schuldhulpverlening

Om meer zicht te krijgen op de stand van zaken rondom schuldhulpverlening voeren we momenteel twee nieuwe onderzoeken uit. In de regio Noardwest-Fryslân zijn we al begonnen met het onderzoek en in de gemeenten Achtkarspelen en Tytstjerksteradiel gaan we binnenkort van start.

Noardwest-Fryslân: Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland

Voor de Dienst Noardwest-Fryslân brengen wij de staat van schuldhulpverlening in de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland in kaart. Aan de hand van bestaande cijfers vanuit diverse bronnen, wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de groep mensen is die zich mogelijk gaat melden bij de gebiedsteams indien er integraal wordt gewerkt.

Achtkarspelen en Tystsjerksteradiel

Ook voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel evalueren wij de schuldhulpverlening in beide gemeenten. De gemeenten hebben elk hun eigen aanpak en willen graag inzichtelijk maken wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de werkwijze. Daarnaast worden de realisatie van de doelstellingen en de ervaringen van betrokkenen onderzocht.

Ook behoefte aan inzicht?

Heeft u ook behoefte aan inzicht op het gebied van schuldhulpverlening? Hoe is het eigenlijk gesteld met de toegang in uw gemeente? Wie zijn de klanten? En hoe ervaren zij de hulp die ze krijgen? Wij zoeken het graag voor u uit.   

Ander nieuws