Social media

Zoeken

Nieuwe factsheet Ammeroetoe

Ammeroetoe in cijfers

Net als in december 2020 hebben we voor deze factsheet weer veel cijfers op een rij gezet. Cijfers zijn belangrijk om beleid op te maken, om bij te kunnen houden hoe een project zich ontwikkelt en om zicht te krijgen op de effecten van datgene waar je mee bezig bent. Zo ook voor Ammeroetoe. Belangrijk is om te weten hoeveel mensen er meedoen en hoe lang en voor hoeveel uren. Ook is het belangrijk om algemene cijfers op een rijtje te zetten. Cijfers die laten zien waar Harlingen staat in vergelijking met Friesland of Nederland. Hieronder zijn de belangrijkste cijfers weergegeven. 

Wat was Ammeroetoe ook alweer?

Ammeroetoe was een project in de gemeente Harlingen dat zich richt op een georganiseerde aanpak van maatschappelijke participatie. Met andere woorden: Ammeroetoe helpt inwoners van Harlingen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving om wel weer mee te doen. Dit werd via het bewonersbedrijf Ammeroetoe gedaan. In dit bewonersbedrijf gingen Harlingers aan de slag met allerlei activiteiten die goed zijn voor de wijk en de inwoners van de stad. De bedoeling was dat deze activiteiten ook geld opleverden dat dan weer geïnvesteerd kon worden in het project.

In de bijgevoegde factsheet staan alle gegevens vermeld, dit geeft een goed beeld van Harlingen in vergelijking tot Friesland en de rest van het land.

partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_v2.pdf
Bijlage: partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_v2.pdf

Ander nieuws