Social media

Zoeken

Nieuw project Netwerkgids van start

De pilot ‘Netwerkgids’ is van start gegaan. De pilot wordt tot 31 december 2020 uitgevoerd door MEE Nederland, ’s Heeren Loo en Ieder(in).  Wij zijn gevraagd om de pilot te evalueren. Vanaf nu volgen wij vijftig cliënten, hun naasten en tien netwerkgidsen.

Aanleiding van deze pilot is het programma volwaardig leven van VWS, waarbinnen de ontzorging van naasten één van de actielijnen is. Eén van de doelgroepen is de groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag, met of zonder een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg die geen passende zorg kunnen vinden. Het is de bedoeling dat de netwerkgidsen binnen de pilot verbindingen leggen tussen het formele en informele netwerk.

Gedurende de looptijd van het project monitort Partoer welke handelingen van de netwerkgidsen resultaat hebben en wat minder opbrengt. Daarnaast worden er elk kwartaal enquêtes gehouden onder alle gezinnen die ondersteuning ontvangen. Met een aantal gezinnen vinden verdiepende gesprekken plaats.

De grote wens is om inzichtelijk te krijgen welke oplossingen er gevonden zijn om passende zorg te realiseren, welke oplossingen worden er gevonden voor situaties die vast lijken te zitten? En als het niet lukt, waarom lukt dit dan niet? Daarnaast speelt de vraag wat de inzet van een netwerkgids betekent voor het leven van naasten van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en of met de inzet van de netwerkgids deze gezinnen ook (deels) worden ‘ontzorgd’.

Ander nieuws