Social media

Zoeken

Nieuw project Netwerkgids van start

De pilot ‘Netwerkgids’ is dinsdag van start gegaan. Vanaf dan volgen wij vijftig cliënten, hun naasten en tien netwerkgidsen. Het project ‘Netwerkgids’ wordt tot 31 december 2020 uitgevoerd door MEE Nederland, ’s Heeren Loo en Ieder(in).  

Aanleiding van deze pilot is het programma volwaardig leven van VWS, waarbinnen de ontzorging van naasten één van de actielijnen is. Eén van de doelgroepen is de groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag, met of zonder een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg die geen passende zorg kunnen vinden. Het is de bedoeling dat de netwerkgids verbindingen legt tussen het formele en informele netwerk.

Een onderdeel van het projectplan is om gedurende de looptijd van het project te monitoren welke handelingen van de netwerkgidsen resultaat hebben en wat minder opbrengt. De grote wens is om inzichtelijk te krijgen welke oplossingen er gevonden zijn om passende zorg te realiseren, welke oplossingen worden er gevonden voor situaties die vast lijken te zitten? Maar ook inzicht in als het niet lukt, waarom lukt dit dan niet? Welke factoren spelen hierin een rol? Daarnaast speelt de vraag wat de inzet van een netwerkgids betekent voor het leven van naasten van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en of met de inzet van de netwerkgids deze gezinnen ook (deels) worden ‘ontzorgd’.

Het project duurt tot en met februari 2021. Dan worden alle gegevens verwerkt in een allesomvattende eindrapportage.

Ander nieuws