Social media

Zoeken

Negen aanbevelingen voor Verbinden Maatschappelijke Organisaties

Sjoerd IJdema van Partoer heeft onlangs de rapportage ‘Ontwikkelproject Verbinden Maatschappelijke Organisaties’ gepresenteerd aan de bestuurders van de streek Zuidoost Fryslân en gedeputeerde Johannes Kramer.

Het bevat de weerslag van een ontwikkelproject waarin Maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de streekagenda. De opdracht kwam vanuit de Streekagenda Zuidoost. 

Tijdens een netwerkbijeenkomst van Streekwurk zette IJdema de aanbevelingen, gericht op de Streekagendapartners, op een rijtje:

 

- Laat ruimte voor het proces 

- Organiseer netwerkbijeenkomsten

- Zoek naar nieuwe vormen om de potentie meer te benutten

- Maak deel uit van het netwerk, zichtbaar zijn

- Creëer ‘spontane proces-middelen’

- Maak een maatschappelijk gebiedsplatform

- Zorg voor openheid en vertrouwen in samenwerking

- Ondersteun een aantal maatwerk pilotprojecten waarin MO, inwoners en overheden participeren

- Breng op het onderdeel de juiste partijen bij elkaar, faciliteer hen en lever maatwerk

Voor meer informatie, zie de rapportage ‘Ontwikkelproject Verbinden Maatschappelijke Organisaties’ in de bijlage.

ontwikkelproject_maatschappelijke_organisaties_eindrapportage_def.pdf
Bijlage: ontwikkelproject_maatschappelijke_organisaties_eindrapportage_def.pdf

Ander nieuws