Social media

Zoeken

Mooie afsluiting en nieuw begin DOM-project

December 2019 was de maand waarin we het eerste DOM-project definitief hebben afgesloten. Vanaf het begin is Partoer betrokken geweest bij het experiment Duurzame Berschermde Dorpsgezichten Dongeradeel, zoals dit project in 2013 begon.

Jan Rodenhuis van Partoer, ook wel ‘Jan de Olieman’ genoemd, bemiddelde in Dongeradeel tussen de gemeente en de bewoners van de vier beschermde dorpsgezichten (Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat). ,,Samen hebben we zichtbare resultaten bereikt dankzij een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid’’, aldus Jan Rodenhuis. Hij zet zich inmiddels ook alweer in voor het vervolg van het DOM-project waarbij 12 nieuwe Dorps Ontwikkelings Maatschappijen uit de regio Noardeast-Fryslân steun krijgen voor de leefbaarheidsplannen voor het eigen dorp. Ook de vier huidige DOM’s sluiten hierbij aan.

Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. Dit is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. In januari 2020 bestaan de nieuwe DOM’s alweer een jaar. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de dorpen.

Ander nieuws