Social media

Zoeken

Monitor Vrijwilligerswerk gemeente Waadhoeke

Voor de gemeente Waadhoeke hebben we de Monitor Vrijwilligerswerk gemaakt. Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is een doel en middel voor zowel gemeenten als organisaties en initiatieven. In gemeente Waadhoeke is het voor veel inwoners normaal om actief te zijn in de eigen omgeving, in het dorp, bij de sportvereniging of in het dorpshuis. Al deze initiatieven versterken de leefbaarheid. De Skûle Welzijn is in gemeente Waadhoeke een belangrijke organisatie die helpt bij het vinden van vrijwilligers en hen te verbinden aan vrijwilligerswerk, om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en ‘oude’ initiatieven actueel te houden.

De doelen van gemeente Waadhoeke zijn: * Iedereen doet mee  * Omkijken naar elkaar. * Naar vermogen participeren en  * Sociaal zelfredzame inwoners.

Deze vier doelen zijn door De Skûle Welzijn vertaald naar projecten zoals * Tolk en verbinder in het speelveld. * Zichtbaar aanwezig zijn  * Versnellen en aanjagen. * Vraag gestuurd werken  * Netwerk vergroten van de vrijwilligers en * Vergroten van participatiemogelijkheden.

Om een beeld te krijgen van de doelen van Waadhoeke en De Skûle en de mate waarin deze doelen worden behaald, is het belangrijk om te kijken wat er wordt gedaan en welke invloed dit heeft op de inwoners. Om de resultaten over een langere periode inzichtelijk te maken, is er gekozen voor een monitor. Hiervoor is gekozen, omdat een ingezette activiteit soms niet direct een meetbaar effect laat zien, maar op de langere termijn wel degelijk invloed kan hebben. Alle informatie over het werk van De Skûle Welzijn is door Partoer bijeengebracht in een factsheet die hieronder te vinden is. Geen dorre opsomming van cijfers, maar een mooi vormgegeven en logisch geheel dat prettig leest. Ook voor andere onderzoeken kunnen wij de resultaten omzetten in een factsheet, vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

partoer2021_monitor_vrijwilligerswerk_def1.pdf
Bijlage: partoer2021_monitor_vrijwilligerswerk_def1.pdf

Ander nieuws