Social media

Zoeken

Monitor 'Samenwerken aan preventie' Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft in 2022 het beleidsplan ‘Samenwerken aan preventie’ vastgesteld voor de periode 2022-2026. Het uitgangspunt van dit beleidsplan is dat iedereen mag meedoen en hiervoor zijn vijf overkoepelende thema’s geformuleerd. Deze thema’s zijn weer verdeeld in maatregelen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden binnen deze thema’s. Het gaat dan om de volgende thema’s: 

  1. Langer thuis blijven wonen
  2. Mantelzorg
  3. Vrijwilligerswerk
  4. LBHTIQ+-emancipatie
  5. Inclusie

De gemeente Heerenveen wil graag onderzoeken wat de activiteiten vanuit dit beleidsplan opleveren na vier jaar. Daarom heeft de gemeente Partoer gevraagd een monitor op te zetten om dit te onderzoeken. Dit gaan we doen door een 0-meting uit te voeren waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren worden vastgesteld. Eind 2025 onderzoeken we deze indicatoren weer en gaan we in gesprek met verschillende betrokkenen binnen de vijf thema’s. Op die manier brengen we voor de gemeente Heerenveen in beeld wat er binnen dit beleidsplan is bereikt. Een mooie opdracht waar we de komende tijd met veel plezier samen met gemeente Heerenveen aan werken.  

 

Ander nieuws