Social media

Zoeken

Met elektrische fiets en taxi naar de bus

Dat er in de toekomst minder bussen rijden vinden de reizigers uit Noardwest-Fryslân aanvaardbaar, maar dan moeten ze wel met elektrische fietsen en taxi’s op de opstapplek kunnen komen. Dit blijkt uit de bijeenkomsten die wij deze maand hielden in opdracht van de provincie Fryslân in het kader van het project Bûtengewoan Berikber.

Eén van de meest genoemde oplossingen voor de toekomst die bedacht zijn door inwoners van Noardwest-Fryslân is dan ook het subsidiëren van elektrische fietsen of het gratis beschikbaar stellen ervan bij openbare vervoerplekken. Voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn, zouden taxi’s naar de opstapplekken moeten rijden.

Deelauto’s en carpoolen

Naast de bus kan ook veel onderling geregeld worden met deelauto’s en carpoolen via een app of bijvoorbeeld een meldpunt. Ook is er kritiek op reizen met de bus: Hij start waar je niet bent en stopt waar je niet moet zijn. Toch werd tijdens de bijeenkomsten onder het motto ‘Bûtengewoan Berikber’ tot nu toe nergens een systeem bedacht waarbij compleet afscheid werd genomen van de bus.

Aanmelden kan nog!

Donderdag 31 januari volgt de laatste dorpssessie in Marssum. Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen en met ons mee te denken. Aanmelden kan nog steeds via www.butengewoanberikber.nl/noordwestfryslan.

Butengewoan Berikber

Naast de dorpssessies organiseren we ook ouderensessies. De komende periode zullen er nog een aantal ouderensessies plaatsvinden. Eerder hebben we ook interviews in bussen gedaan over de ervaringen van reizigers en we hielden sessies op middelbare scholen. Als startpunt hebben we een factsheet (zie bijlage) gemaakt met feiten en cijfers over het gebruik van het openbaar vervoer in Noardwest Fryslân.

Bron: Leeuwarder Courant, 29 januari 2019 (zie bijlage)

lc-20190129-met_elektrische_fiets_naar_de_bus.pdf
Bijlage: lc-20190129-met_elektrische_fiets_naar_de_bus.pdf
factsheet_openbaar_vervoer.pdf
Bijlage: factsheet_openbaar_vervoer.pdf

Ander nieuws