Social media

Zoeken

Meer onderzoeksvragen door beweging publiek domein

Het publieke domein is in beweging en dat merken wij. Gemeenten komen regelmatig bij ons terecht met onderzoeksvragen. Vooral rondom de thema’s armoede, vergrijzing, burgerparticipatie, vrijwilligers/mantelzorgers en cliëntervaring hebben gemeenten behoefte aan meer inzicht. De top 10 vragen die bij ons binnenkomen:

  • Wat is de invloed van vergrijzing op wonen, voorzieningen en informele zorg?
  • Ben ik als gemeente klaar om de toenemende zorgvraag op te vangen?
  • Wat is het effect van mijn beleid op armoede?
  • Wat zijn de behoeften van vrijwilligers en mantelzorgers in mijn gemeente?
  • Hoe ervaren vrijwilligers en mantelzorger de huidige ondersteuning van de gemeente?
  • Hoe willen mijn inwoners betrokken worden bij beleid?
  • Wat zijn de effecten van de nieuwe vormen van samenwerken met inwoners?
  • Welke burgerinitiatieven zijn er in mijn gemeente en wat kan ik daarvan leren?
  • Hoe ervaren mijn inwoners ons beleid op het gebied van jeugd/wmo/gebiedsteams?
  • Hoeveel jeugdigen maken gebruik van jeugdhulp in mijn gemeente en wat zijn hun kenmerken?

Spelen dergelijke thema’s ook binnen uw gemeente? Zit u met een vraag? Partoer ondersteunt graag bij het vinden van de antwoorden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Alies Hoitsma of Lotte Piekema.

Bekijkt u hier een aantal voorbeeldonderzoeken:

Lees in de brochure ‘Zicht op cijfers in uw gemeente’ (zie bijlage) meer over de verschillende soorten onderzoek die Partoer uitvoert. 

 

 

partoer_dm_onderzoeken_brochure20x20v5.pdf
Bijlage: partoer_dm_onderzoeken_brochure20x20v5.pdf

Ander nieuws