Social media

Zoeken

Mantelzorgonderzoek Harlingen levert veel informatie op

Het Mantelzorgonderzoek dat Partoer voor de gemeente Harlingen heeft uitgevoerd, heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Dat blijkt uit de evaluatie die onderzoekers Ellen Stutterheim en Lotte Piekema van Partoer met de gemeente Harlingen hebben gehad.

Partoer kreeg van de gemeente Harlingen de opdracht uit te zoeken waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Met deze uitkomsten wil de gemeente de mantelzorgers beter ondersteunen. Voor de onderzoekers van Partoer was het in eerste instantie lastig om – met name jonge – mantelzorgers te bereiken. ,,Mantelzorgers doen dit werk uit liefde voor hun naaste en herkennen zich dan ook niet in de term mantelzorger. Naast de online enquête hebben de persoonlijke gesprekken en de focusgroep uiteindelijk veel relevante informatie opgeleverd’’, aldus Lotte Piekema. Volgens haar vonden de mantelzorgers het heel prettig dat ze hun verhaal kwijt konden bij mensen die zonder oordeel naar hun luisteren. ,,Dat was een mooie bijkomstigheid van ons onderzoek.’’

Week van de Mantelzorg

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het meedoen met activiteiten op de Dag van de Mantelzorg niet voor alle mantelzorgers is weggelegd. Er zijn verschillende groepen mantelzorgers: jongeren, ouderen, maar ook mensen met jonge kinderen die oppas moeten regelen. Voor hen is het misschien handiger om op een avond af te spreken. Daarom denkt de gemeente nu na over het organiseren van een Week van de Mantelzorg, zodat de activiteiten meer verspreid kunnen worden.

Communicatie verbeteren

Een andere aanbeveling is om af en toe avonden voor mantelzorgers te organiseren waarbij ze ervaringen kunnen uitwisselen. De mantelzorgers kwamen zelf op het idee om allemaal een andere mantelzorger mee te nemen zodat de groep groter wordt. Verder blijkt dat de communicatie via de website beter kan. Daarnaast is het advies om het Mantelzorgcompliment in te zetten en respijtzorg nog beter te organiseren. De gemeente ziet hier de toegevoegde waarde van in en neemt dit advies mee in de ontwikkeling van haar mantelzorgbeleid.

De gemeente Harlingen is nu druk bezig om de aanbevelingen te implementeren in de notitie en het nieuw te schrijven beleid.