Social media

Zoeken

Lezing onderwijs & privacy

Partoer heeft een lezing gegeven over Onderwijs & Privacy aan Intern Begeleiders (IB’ers), bovenschools IB’ers, en afgevaardigden van de gebiedsteams in Tytsjerksteradiel. Thema van deze lezing was Privacy & Gegevensverwerking binnen de school en inzicht bieden in de rechten en plichten van het sociaal domein. Deze lezing zorgde ervoor dat er een prettige afstemming mogelijk is tussen het gebiedsteam en het onderwijs omdat men van elkaar weet wat wel en niet kan. Tevens zijn de grenzen binnen het onderwijs en overdragingsverplichtingen dankzij de lezing nu duidelijk.

De lezing door Partoer was georganiseerd op verzoek van de gemeente Tytsjerksteradiel, PCBO Tytsjerksteradiel en OPO furore. Adelien Buruma-Verbeek (Stafmedewerker Onderwijs PCBO Tytsjerksteradiel) heeft de bijeenkomst als positief ervaren. ‘’ Veel IB’ers waren opgelucht met de professionele ‘ruimte’ waarvan zij nu weten dat die er is. De uitleg daarover was goed; het is toch een complexe materie waar we nu anders mee om moeten leren gaan.”

Ander nieuws