Social media

Zoeken

Laaggeletterdheid moet hoog op de agenda blijven

Het is de Week van de Alfabetisering. Een mooie aanleiding om de laaggeletterdheid weer onder de aandacht te brengen bij Friese gemeenten’’, stelt onderzoeker Sjoerd IJdema van Partoer. Want zoals eerder uit onderzoek is gebleken, is de laaggeletterdheid in Friesland hoog.

IJdema merkt dat Friese gemeenten het belangrijk vinden om laaggeletterdheid aan te pakken, maar dat ze soms niet weten waar ze moeten beginnen. ,,Dankzij een bijdrage uit het Kansenfonds zijn wij samen met het Friesland College bezig met een project waarbij we laaggeletterden inzetten als ervaringsdeskundigen om oplossingen, adviezen of verbeteringen aan te reiken. We werken al samen met de gemeenten Leeuwarden en Noardeast-Fryslân, maar ook andere Friese gemeenten mogen aanhaken’’, vertelt IJdema.

Moeilijke woorden

De laaggeletterden vormen samen het zogenaamde T-team (Taal-team), dat problemen signaleert maar ook oplossingen biedt die passen bij de doelgroep. Als eerste actie vanuit dit project heeft het T-team de folders voor BoekStart gecontroleerd op leesbaarheid. BoekStart is een project om kinderen al vanaf heel jonge leeftijd spelenderwijs te laten genieten van boekjes. Maar hoe geef je kinderen deze kans als hun ouders zelf laaggeletterd zijn? Dat begint bij een brief die ook voor deze doelgroep goed leesbaar is. ,,Uit de brief haalden zij moeilijke woorden waarvan de betekenis voor ons misschien vanzelfsprekend is, maar voor laaggeletterden niet. Zo stonden er in de brief van Boekstart woorden als ‘dreumeshalfuurtje’ en ‘babybiebbon’. Je moet dan maar net weten wat een ‘dreumes’ is en dat ‘bieb’ de afkorting voor bibliotheek is.’’

Grote impact

Het project met het T-team loopt nog tot en met 2020. Binnen de projectgroep wordt een methodiek ontwikkeld en vastgelegd om de continuïteit ook daarna te garanderen. Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het leven van mensen. Het verhogen van de taalkennis kan ervoor zorgen dat mensen een betere plek in de samenleving krijgen en zich gelukkiger voelen. Het zelfvertrouwen wordt hoger, mensen hebben een betere kans op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor beter functioneren in hun baan. Dit alles heeft weer een positieve uitwerking op andere vlakken zoals de gezondheid. ,,Het is dan ook belangrijk dat Friese gemeenten laaggeletterdheid hoog op de agenda houden. Uiteraard zijn wij van Partoer, als onafhankelijke partij, bereid om te helpen door projecten of onderzoek uit te voeren.’’

Ander nieuws