Social media

Zoeken

Laaggeletterden passen brieven gemeenten aan

Het is niet zo goed gesteld met de leesbaarheid van brieven van gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek dat wij doen rondom de problemen die laaggeletterden in de dagelijkse praktijk ervaren.

De afgelopen maanden gingen wij in drie sessies in gesprek met laaggeletterden. Het probleem dat volgens de laaggeletterden op nummer één staat is het lezen van brieven die ze van gemeenten of andere instanties krijgen. Onderzoeker Sjoerd IJdema: ,,Ik heb naar aanleiding van de sessies de gemeente Leeuwarden benaderd en gevraagd of wij een brief van hen mochten nakijken samen met de laaggeletterden. Van de gemeente kregen we twee brieven. De eerste versie van een brief over een parkeervergunning kreeg een dikke onvoldoende van de laaggeletterden. De tweede versie was al door de gemeente aangepast maar kreeg nog steeds een vijf van de laaggeletterden. Wel een stuk beter, maar nog niet voldoende.  Er stonden toch nog moeilijke zinsconstructies en onduidelijke leestekens in.’’ De gemeente Leeuwarden neemt de aanbevelingen van de laaggeletterden serieus en gaat de aangepaste brief nog een keer aanpassen.

Wellicht dat er de komende periode nog meer brieven tegen het licht kunnen worden gehouden. Omdat dit onderzoek onderdeel is van een landelijk experiment van het kennisinstituut en adviesbureau Movisie, wordt dit idee bij hen ingebracht (zie bijlage). Het is de bedoeling dat de beste ideeën die uit het landelijke experiment voortkomen, worden uitgevoerd. De uitslag wordt in januari bekendgemaakt. ,,Ik zou het heel mooi vinden als we met dit project een doorstart kunnen maken. Dit is een heel concreet voorbeeld van hoe we laaggeletterden kunnen helpen”, aldus IJdema.

 

partoer_laaggeletterdheid.pdf
Bijlage: partoer_laaggeletterdheid.pdf

Ander nieuws