Social media

Zoeken

Laaggeletterden inzetten als experts

Hoe leesbaar zijn standaardbrieven, flyers en folders van gemeenten en andere instanties voor mensen die laaggeletterd zijn? Dit project van Partoer gaat het tweede jaar in en we hebben nu documenten van gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren, Vlieland, Leeuwarden, Smallingerland, Noardeast Fryslân en Dantumadiel, de GGD en een bibliotheek gekregen om te beoordelen op leesbaarheid. Dit screenen gebeurt door laaggeletterden die in dit geval de experts zijn. Elke screening levert een lijst met woorden op die moeilijk leesbaar of moeilijk te begrijpen zijn. Dat mondt uit in een aantal adviezen op hoe het beter kan. We vragen de deelnemende gemeenten en instanties daarna om de verbeterde versies op te sturen, zodat de experts kunnen zien wat hun bijdrage heeft opgeleverd. Dit project voeren we uit samen met het Friesland College.

Ander nieuws