Social media

Zoeken

Klimaatbestendig centrum voor Wezep

De gemeente Oldebroek wil het centrumgebied van Wezep klimaatbestendig maken. Dit betekent onder andere een openbare ruimte die bestand is tegen piekbuien en hittestress én met een grotere rijkdom aan biodiversiteit. Bewoners en ondernemers krijgen een belangrijke stem bij de totstandkoming van het duurzame herinrichtingsplan. Om dit voor elkaar te krijgen, schakelt de gemeente Oldebroek ingenieursbureau Bureau Schmidt uit Groningen in. Zij zetten vervolgens Partoer in om de inbreng van bewoners en ondernemers in kaart te brengen. Partoer doet dat door middel van een digitale enquête onder alle bewoners van het centrumgebied van 12 jaar en ouder en een enquête onder de ondernemers in het gebied.

Factsheet en bewoners/ondernemersavonden

Van de uitkomsten van deze enquête maken we een factsheet, waarin de uitkomsten van zowel de inwoners als de ondernemers worden verwerkt. Deze factsheet wordt vervolgens gebruikt als basis voor de avonden die daarna worden gehouden. Op de avonden voor bewoners gebruiken we de methode Worldcafé, daarmee krijgen de deelnemers op een ongedwongen manier de ruimte om mee te denken. Op de avonden voor de ondernemers zetten we de methode Schetscafé in. Dat lijkt wel op de methode Worldcafé, maar gaat meer uit van een schetsmatige manier om het gebied in te delen. De thema’s voor de bewoners- en ondernemersavonden komen uit de enquête. Het kan bijvoorbeeld gaan over bereikbaarheid, parkeren, groenvoorzieningen in de omgeving, duurzaamheid en milieu.

Resultaat

Dit proces heeft als resultaat dat de planontwikkeling gedragen wordt en ontstaat door een actieve participatie van de inwoners en de ondernemers. Zij ontwerpen als het ware mee, zodat er meer draagvlak ontstaat en het daadwerkelijk hun eigen plan wordt. De bedoeling is dat het plan voor 31 oktober 2020 wordt opgeleverd.

Ander nieuws