Social media

Zoeken

Kansen en zorgen in 2018

Alweer een nieuw jaar. Als je steeds vaker denkt dat de tijd snel gaat, ben je waarschijnlijk al wat ouder… Maar ook betekent het dat je het naar je zin hebt en met plezier de dingen doet die je doet.

En dat plezier hebben we bij Partoer zeker. Na een flinke ommezwaai staan we inmiddels stevig op eigen benen en dragen aan veel ontwikkelingen bij. We zien dat er veel interessante vragen op ons af komen en dat onze betrokkenheid bij Fryslân en de mensen wordt gewaardeerd. We voerden in 2017 meer dan veertig verschillende opdrachten voor dertig opdrachtgevers uit. En daar zijn we trots op!

Culturele hoofdstad

In 2018 liggen er voor heel Fryslân mooie kansen. De internationale blik op Leeuwarden als culturele hoofdstad, het grote aantal initiatieven dat daarop inspeelt en de doorgaande verandering in de verhouding tussen overheid en burgers houden ons allen bezig. Hoe maken we van 2018 een blijvend succes, hoe borgen we de nieuwe initiatieven en hoe zorgen we ervoor dat we het echt met elkaar anders gaan doen? Anders als het gaat om besluiten nemen over onze toekomst in Fryslân, in de dorpen, de wijken, rondom leefbaarheid, mobiliteit, energie etc. De verkiezingen in veel gemeenten geven ook de mogelijkheid om inwoners meer, anders, te betrekken en samen de toekomst vorm te geven.

Kwetsbare mensen

Naast de kansen zien we vanuit Partoer ook ontwikkelingen die ons zorgen baren. Hoe blijven we zorgen voor de kwetsbare mensen in onze omgeving? Hoe pakken alle (beleids)veranderingen nu echt voor hen uit, hebben we daar zicht op en zijn we in staat om hen goede zorg te bieden en te beschermen? En we vragen ons af of gemeenten ook na verkiezingen actief in gesprek blijven met hun inwoners. Gaan ze middelen en verantwoordelijkheden ook echt overdragen als inwoners dit willen?

Inzicht, participatie en samenwerking

Kansen, vragen en zorgen zijn onze uitdagingen. We creëren graag actueel inzicht, dragen zorg voor participatie van alle betrokkenen en faciliteren samenwerking die tot resultaten leidt. Met als vanouds de Mens als Maat.

Ingrid van de Vegte

Ander nieuws