Social media

Zoeken

Jeugd in beeld bij gemeente Harlingen

Jeugdmonitor gemeente Harlingen

Hoe staat het ervoor met de jeugd van Harlingen? Alle cijfers en trends rondom de jeugd van Harlingen heeft Partoer samengebracht in een overzichtelijke factsheet. Het is een vertaling van de vraag van de gemeente Harlingen om het beleid rondom jeugd t/m 23 jaar over een periode van 2015 tot 2020.

Aanleiding voor de gemeente om met een monitor te beginnen was de invoer van de nieuwe Jeugdwet in 2015. Voor de medewerkers van de gemeente betekende dit een nieuw werkproces. Duidelijk was al wel dat jongeren uit de gemeente Harlingen op sommige vlakken achterblijven ten opzichte van de Friese jeugd. Zo blijkt dat deze jongeren vaker lager zijn opgeleid en minder vaak een startkwalificatie hebben. 

De monitor bevat een aantal onderdelen. Ten eerste een omschrijving van de jeug, de bredere sociaaleconomische situatie van de gemeente en de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Ten tweede een verdiepend deel in samenspraak opgesteld met betrokken professionals. En tenslotte een deel dat reflecteert op de werkwijze en de aanwezige voorzieningen.

De monitor is een bundeling van data en verhalen, samengevat in een goed leesbare factsheet. Met de gemeente lopen nog gesprekken om de factsheet te vertalen in een digitale versie die gedurende het jaar wordt bijgehouden. Zo kan de gemeente Harlingen steeds over actuele gegevens beschikken. Door deze periodiek samen te vatten in factsheets, kan de informatie gemakkelijker worden gedeeld binnen en buiten de gemeente.

Ander nieuws