Social media

Zoeken

Investeringsagenda voor Omgevingsproces Ternaard opgeleverd

Het opstellen van de investeringsagenda in het Omgevingsproces Ternaard is afgerond. Partoer heeft dit jaar samen met vertegenwoordigers uit de streek en de Friese overheden deze uitgebreide investeringsagenda opgesteld en het proces begeleid. Het was voor alle betrokkenen een intensief traject waarin veel tijd en energie is gestoken.

De investeringsagenda is op 28 oktober gepresenteerd aan de leden van de werkgroep uit de streek. Het is een digitaal en interactief rapport. Alle opbrengsten staan erin opgenomen. We kunnen trots zijn op het resultaat. De agenda staat gepubliceerd op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân: https://www.noardeast-fryslan.nl/de-investeringsagenda

Op 9 december was de slotbijeenkomst voor bestuurders van de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en voor de inwoners uit de streek rondom Ternaard en Wierum. Tijdens deze bijeenkomst werd bekend dat de regio met ingang van 2021 over totaal zestig miljoen euro (verspreid over tien jaar) van het Rijk en de NAM, kan beschikken als de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard en Wierum doorgaat.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat het gros van de raad tevreden is over de gasdeal van de gemeente Noardeast-Fryslân, ook al zijn ze tegen gaswinning. De verwachting is dat de streek samen met de overheden in 2020 afspraken gaat maken over onder andere de budgetten. Zie spelregels en financiën in de investeringsagenda.

 

Ander nieuws