Social media

Zoeken

Integraal denken bij onderzoek Wonen, Zorg en Ondersteuning

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Zorg en Ondersteuning in de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Partoer gaat het onderzoeken zodat de gemeenten hun beleid hierop kunnen aanpassen. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Aanleiding voor het onderzoek is de stelselwijziging in 2015. Daardoor is er veel veranderd met betrekking tot wonen, zorg en ondersteuning en de rol van de gemeente hierin. Gemeenten vragen zich af of ze op het goede spoor zitten. Bij het onderzoek worden zowel de inwoners, maatschappelijke organisaties, belangrijke stakeholders en de gemeenten zelf betrokken. Het onderzoek bestaat uit deskresearch, een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek en verdiepende groepsgesprekken.

Integrale aanpak

Het kwantitatieve onderzoek wordt steekproefsgewijs gehouden onder alle inwoners vanaf achttien jaar. Partoer wil van jong en oud graag weten hoe zij hun woonsituatie beleven en hoe het gesteld is met hun gezondheid. Kunnen zij zelfstandig blijven wonen of hebben ze behoefte aan zorg en ondersteuning? Welke acties zijn nodig om te komen tot een goed aanbod passend bij de vraag in de toekomst?  Volgens onderzoeker Ellen Stutterheim is het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar het woonbeleid, maar juist ook naar de combinatie met zorg en ondersteuning. ,,Het ene thema heeft altijd effect op het andere. Toch merken wij dat dit integrale denken in de praktijk nogal eens wordt vergeten’’, aldus Stutterheim.

Bewustwording

Mooie bijkomstigheid van dit onderzoek is de bewustwording die het invullen van de vragenlijst met zich meebrengt. ,,Mensen gaan nadenken over hun woonsituatie en de toekomst daarvan. Veel mensen beseffen niet dat zij sinds de stelselwijziging zelf verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van hun woning. Zij moeten dit zelf regelen. Maar in hoeverre zijn ze daar al mee bezig? We verwachten dat dit onderzoek zal helpen om deze discussie op gang te brengen. Misschien is het voor sommigen zelfs een aanleiding om hun woning aan te passen’’, stelt Sjoerd IJdema van Partoer die het onderzoek samen met Ellen Stutterheim gaat uitvoeren. Zij zijn inmiddels begonnen. Aan het eind van dit jaar moet het onderzoek opgeleverd zijn.

 

Ander nieuws