Social media

Zoeken

Hoe ziet een dorp er over 10 jaar uit?

Jan Rodenhuis van Partoer heeft maandagavond 21 maart tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang Menaem een presentatie gehouden over ‘Hoe ziet een dorp er over 10 jaar uit’. Rodenhuis vertelde onder andere over: demografische ontwikkelingen in Fryslân, terugtrekkende overheden, meer participatie van de dorpsgemeenschap en hoe geef je daar invulling aan in het dorp.

Inspirerende voorbeelden en tips en trucs kwamen aan de orde vanuit de publicatie ‘Minsken meitsje de mienskip’. Voor meer informatie over deze uitgave van Partoer, zie onderstaande bijlage.

 

partoer_minsken_meitsje_de_mienskip-def_0_1.pdf
Bijlage: partoer_minsken_meitsje_de_mienskip-def_0_1.pdf

Ander nieuws