Social media

Zoeken

Hoe willen Friese ouderen wonen?

partoer_aanleunwoning_wonenzuidwestfriesland_wonen.jpg

‘Hoe kijken ouderen zelf naar hun woonvraag?’

Dat is wat Partoer voor de provincie Fryslân in beeld gaat brengen. We wonen, ook als we ouder worden, steeds langer zelfstandig thuis, ook als er fysieke of mentale beperkingen ontstaan. Dat komt deels doordat we minder snel terecht kunnen in een verpleeg- of verzorgingshuis, maar 90% van de 65-plussers in Fryslân geeft ook aan gehecht tot zeer gehecht te zijn aan de eigen woning. De vertrouwde omgeving en de sociale contacten zijn belangrijke redenen om niet te verhuizen. Op basis van de cijfers is de verwachting dat de groep senioren die alleen woont en afhankelijk is van hulp groter wordt. Voor de groep zonder veel sociale contacten en/of financiële middelen wordt het dan lastig.

Partoer = ‘de mens als maat’

Partoer kent als geen ander de provincie en zijn inwoners: we kennen de mensen, begrijpen de cultuur, spreken de taal van alle betrokkenen en weten wat er speelt en wat werkt. We beginnen met het onderzoeken van de Friese situatie, waarbij we b.v. ook kijken naar een aspect als de mobiliteit van ouderen in landelijk gebied.

Vraag het de ouderen

Achter de cijfers zoeken we echter heel duidelijk naar de mening van de mensen: hoe wonen ze, waarom wonen ze zo, wat denken ze in de toekomst nodig te hebben en welke oplossingen zien ze daarbij voor zich?

Vraag het de experts

Behalve met de ouderen worden er ook gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers die gaan over wonen en zorg op gemeentelijk niveau, daarbij ligt de focus meer op zorg dan op wonen.

Resultaat

Partoer zal de opbrengsten van het onderzoek in een goed leesbare rapportage beschrijven. De rapportage bevat een samenvatting van de deskresearch en de analyse van de gesprekken. Dit document kan de provincie gebruiken voor het bepalen van toekomstig beleid.

Ander nieuws