Social media

Zoeken

Hoe verder met de sociaal maatschappelijke accommodaties in De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren wilde weten welke behoefte inwoners hebben bij de functies en activiteiten in de sociaal maatschappelijke accommodaties in de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld sporthallen, dorps- en buurthuizen en kerkelijke gebouwen. Partoer heeft dit in beeld gebracht. Centrale vragen daarbij waren: Wat is het aanbod en door wie worden de accommodaties gebruikt? En vooral: wat is er in de toekomst nodig?

Wat vindt de jeugd?

De informatie is verzameld door een digitale vragenlijst uit te zetten en daarna focusgroep gesprekken te organiseren in Lemmer en Joure. Daarnaast zijn de leerlingen van middelbare scholen van Balk, Lemmer en Joure door middel van de ‘stickerwall methode’ gevraagd naar hun huidige gebruik van de diverse accommodaties in de gemeente en wat zij missen.

Resultaat

Op basis van al deze input hebben we een rapport opgeleverd aan de gemeente, waarmee zij het nieuwe beleid voor de sociaal maatschappelijke accommodaties kan opstellen.

Ander nieuws