Social media

Zoeken

Hoe betrekken gemeenten jongeren bij beleid?

De 24-jarige Jasper Otter uit Tytsjerk doet voor Partoer onderzoek naar jongerenparticipatie in Fryslân. Jasper studeert Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden.

Uit de praktijk blijkt dat gemeenten en andere instellingen het vaak lastig vinden om jongeren te bereiken op het gebied van politieke en maatschappelijke participatie. ,,Jongeren participeren wel in het verenigingsleven en andere vormen van maatschappelijke activiteiten, maar brengen niet actief verandering aan in de omgeving. Bijvoorbeeld door politieke participatie of bestuurswerk’’, legt Jasper uit.

Jongerenpanel

In zijn onderzoek gaat hij in op de behoefte van jongeren om in hun dagelijkse omgeving te participeren en op welke manier die behoefte verschilt met die van gemeenten. Op die manier kan hij bekijken hoe gemeenten daar op in kunnen springen. Doel van het onderzoek is ook om te kijken op welke manier gemeenten interesse hebben in jongerenparticipatie en hoe Partoer hierbij kan helpen. ,,Partoer zou bijvoorbeeld een jongerenpanel kunnen opzetten”, stelt Jasper.

Enquête

Om te ontdekken hoe Friese jongeren invulling willen geven aan de doe-democratie maakt hij een enquête die hij gaat uitzetten onder jongeren tussen de 14 en 23 jaar. ,,Het is mijn streven om 400 jongeren van verschillende opleidingsniveaus te strikken voor de enquête.” Daarnaast gaat Jasper gemeenten interviewen over het beleid dat zij voeren met betrekking tot jongeren, hoe tevreden zij daarover zijn en wat ze doen op het gebied van jongerenparticipatie.

Fijnere leefomgeving

De onderzoeker hoopt dat hij met dit onderzoek de jongerenparticipatie kan helpen stimuleren. ,,Ik denk dat jongeren onderschatten hoeveel voordeel zij ervan kunnen hebben als ze zelf meedoen aan het creëren van een fijnere leefomgeving. Niet alleen voor de leefbaarheid is het goed dat jongeren zelf een stem hebben, maar ook voor zichzelf. Zo doen jongeren vaardigheden op in de praktijk die ze in hun latere leven weer goed kunnen gebruiken.”

Ander nieuws