Social media

Zoeken

Het Klimaatakkoord voor burgers

Klimaatakkoord, Klimaattop, Friesland, Fryslan, Duurzaam

Internationaal is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Het mondiale doel is omgezet naar beleid en wetgeving voor Nederland, maar wat betekent dit op regionaal niveau? Hoe komen we gezamenlijk tot 49 procent minder broeikasuitstoot in 2030? Niet alleen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden spelen hierin een rol, maar ook burgers.

Afgelopen zomer hebben wij voor de provincie Fryslân in beeld gebracht wat het effect is van het Klimaatakkoord op het leven van burgers. ‘Duurzaamheid en bewuste omgang met de aarde en alles wat daarin beweegt zijn voor mij belangrijke thema's waar ik veel interesse in heb en die ook iedereen raken’, aldus onderzoeker Lotte Piekema. Het gaat vooral over de kwalitatieve effecten. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijk impact, effecten op de natuur en de luchtkwaliteit, biodiversiteit en het opwekken van elektriciteit.

De effecten zijn uitgewerkt aan de hand van de thema’s in het Klimaatakkoord: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Landbouw en landgebruik en Elektriciteit. Logischerwijs heeft het ene thema een grotere impact op het leven van burgers dan het andere thema. In onze handzame rapportage over het Klimaatakkoord en de burgers van Fryslân kun je verder lezen wat het Klimaatakkoord nu daadwerkelijk inhoudt en wat burgers hiervan kunnen merken.

partoer_publicatie_klimaatakkoord-def.pdf
Bijlage: partoer_publicatie_klimaatakkoord-def.pdf

Ander nieuws