Social media

Zoeken

Haulerwijk: mooi voorbeeld van samenwerking in een dorp

Dorpen, wijken en buurten in Fryslân hebben te maken met veranderingen op het gebied van bevolkingsontwikkelingen, werk en inkomen, vrijwilligerswerk, sportdeelname en het onderwijs. Deze trends hebben weer gevolgen voor de voorzieningen en verenigingen in de dorpen.

Een mooi voorbeeld van hoe je met de veranderingen om kunt gaan is de samenwerking tussen sportverenigingen in Haulerwijk. Daar hebben de verschillende verenigingen de handen ineen geslagen om onder andere voldoende en toekomstbestendige sportaccommodaties te realiseren. ,,We hebben hierbij op een prettige manier samengewerkt met Partoer. Door de cijfers die zij hebben geleverd kunnen wij een inschatting maken wat voor gevolgen dit heeft voor onze verenigingen en accommodaties. Daar kunnen wij vervolgens weer op inspelen’’, aldus Lambert van Dijk van het Sportplatform in Haulerwijk.

Stichting DBF

Stichting DBF heeft donderdag het adviesrapport gepresenteerd. Ook deze stichting wil de leefbaarheid op het platteland bevorderen. DBF heeft samen met het dorp een inventarisatie gemaakt over hoe het ervoor staat met de accommodaties in Haulerwijk. De Factsheet Haulerwijk, gemaakt door Partoer, is daar een onderdeel van (zie bijlage). Aan de hand van de geleverde cijfers van Partoer en de verzamelde informatie heeft DBF een visie geformuleerd over de accommodaties in relatie tot het dorp Haulerwijk.

Inspelen op ontwikkelingen

Jan Rodenhuis en Ellen Stutterheim van Partoer geven aan dat zij meer inwoners kunnen helpen bij het inspelen op ontwikkelingen in dorpen, wijken en buurten. ,,Dat begint met het vergaren van kennis, informatie en cijfers over een dorp of wijk. Aan de hand daarvan kunnen de inwoners bekijken wat de cijfers betekenen voor hun buurt. Dan begrijpen zij ook beter waarom het vaak goed is om met elkaar samen te werken’’, legt Ellen Stutterheim uit.

Vertalen van cijfers

Partoer kan de data van feitelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren zowel op dorps- of wijkniveau leveren als op gemeentelijk niveau. Vervolgens vertaalt Partoer deze cijfers naar zaken die er voor een dorp of wijk toe doen. Op deze manier kan dit instrument gebruikt worden als een goed communicatiemiddel om met de bewoners in gesprek te gaan. Daarbij vormt samenwerken de leidraad.

Hulp nodig?

Heeft u ook hulp nodig in uw gemeente, dorp of wijk als gevolg van de vele veranderingen op het gebied van vergrijzing, krimp of zorg? Partoer levert maatwerk en informeert u graag over de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Rodenhuis of Ellen Stutterheim.

Op de foto:

Het Sportplatform Haulerwijk dat onder andere is opgericht om voldoende en toekomstbestendige sportaccommodaties te realiseren. Staand v.l.n.r.: Wethouder Sierd de Boer, Ronald de Vries (voetbal) Rik Venema (ijsbaan), Lambert van Dijk (zwembad), Marcel Peters (badminton), Herman van Dijk (zwemclub) en Remco Leistra (volleybal). Zittend v.l.n.r.: Adrie Kruims (skeeleren) en Caroline Schrandt(tennis). Op de foto ontbreken Marjan Cordes (Snikken) en Harma Meulenbelt (avond4daagse)

factsheet_haulerwijk.pdf
Bijlage: factsheet_haulerwijk.pdf

Ander nieuws