Social media

Zoeken

Han Noten en Jos van der Lans sprekers Van der Wielenlezing

BEETSTERZWAAG - In het gemeentehuis van de gemeente Opsterland vindt vrijdagmiddag 8 april vanaf 14.00 uur de Van der Wielenlezing plaats. Deze keer bestaat de lezing uit twee delen. Zo spreekt Han Noten over Decentralisaties en het dilemma van de dubbele verlangens. Noten is voorzitter van de Onderzoekscommissie Transitie Sociaal Domein en burgemeester van de gemeente Dalfsen. Daarnaast spreekt Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en journalist/publicist, over Decentralisaties als machtsvraagstuk.

Over de lezing

De Van der Wielenlezing wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan Jarig van der Wielen (1880-1950) en zijn neef Henk van der Wielen (1903 - 1990). Zij waren begin vorige eeuw de grondleggers van het buurt- en opbouwwerk Allardsoog en van het volkshogeschoolwerk in Nederland, dat een belangrijke impuls gaf aan maatschappelijke ontwikkeling en participatie van burgers. De lezing is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het publieke debat over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.  De Van der Wielenlezing werd dertien keer eerder georganiseerd met sprekers als Pim Fortuyn, Doekle Terpstra en Job Cohen.

Voor wie

De lezing is bedoeld voor bestuurders in Friesland, Groningen en Drenthe. Genodigden zijn:

  • Colleges B en W, Colleges Provinciale Staten, Raadsleden, Statenleden en Noordelijke Eerste en Tweede Kamerleden
  • Management van gemeenten en provincies, werkzaam op het terrein van zorg, welzijn en onderwijs
  • Raden van Toezicht en Raden van Bestuur, opinieleiders en management van organisaties voor Zorg, Welzijn en Onderwijs

Meer informatie: www.vanderwielenlezing.nl (hier kunt u zich ook direct aanmelden).

 

uitnodiging-van_der_wielenlezing2016.pdf
Bijlage: uitnodiging-van_der_wielenlezing2016.pdf

Ander nieuws