Social media

Zoeken

Gesprek met werklozen levert waardevolle informatie op

Hoe krijg je mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk? Ondanks veel inspanningen van de gemeente Harlingen lijken de resultaten achter te blijven. De gemeente Harlingen heeft daarom aan Partoer gevraagd onderzoek te doen naar arbeidsparticipatie en integratie.

De gemeente Harlingen kampt ten opzichte van Fryslân met relatief veel werkloosheid, lager opgeleiden, veel mensen in een bijstandsuitkering en/of met een laag inkomen en veel mensen die gebruik maken van de voorzieningen rondom participatie. De gemeente wil graag zicht op de huidige situatie: hoe zijn de voorzieningen rondom participatie nu ingericht? Wat zijn de ervaringen van zowel de betrokken professionals als de mensen die van deze voorzieningen gebruik maken? En waar zien zij kansen om beleid rondom participatie aan te scherpen en het bereik van dit beleid te vergroten?

Bijzondere gesprekken

In het kader van dit onderzoek heeft Sjoerd IJdema van Partoer verschillende gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Zo ook met de inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Het valt me op dat de professionals enorm betrokken zijn en dat de mensen die geen werk hebben wel uit deze situatie willen komen, maar vaak lukt dit niet zonder hulp’’, aldus IJdema. Hij vond het bijzonder om met de mensen in gesprek te gaan. ,,Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. De persoonlijke gesprekken geven mij inzicht in deze groep mensen. Aan de hand daarvan kan ik onder andere aanbevelingen geven over hoe de dienstverlening haar aanbod beter kan laten aansluiten op de inwoners van Harlingen.’’

De gesprekken worden in juni afgerond en de eindrapportage wordt na de zomer opgeleverd.

Ander nieuws