Social media

Zoeken

In gesprek met laaggeletterden

Welke problemen komen laaggeletterden tegen in het dagelijks leven? Wij gaan het in Friesland beeld brengen. Voor één van deze problemen gaan we een oplossing zoeken. Dit onderzoek naar Laaggeletterdheid maakt deel uit van een landelijke project van Movisie, in opdracht van het ministerie van VWS en SZW.

Het bijzondere aan dit project is dat er dit keer niet óver, maar juist mét laaggeletterden wordt gesproken. In samenwerking met het Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven en twee Taalambassadeurs hebben we twee groepen laaggeletterden bereid gevonden mee te werken.  

Wedstrijd

Door het hele land worden problemen en oplossingen in kaart gebracht. De uitkomsten worden verzameld op een website. De beste oplossing wordt door het ministerie uitgekozen in samenwerking met Movisie. De ‘winnende’ oplossing  wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

Partoer zal het probleem en de gevonden oplossing ook voorleggen aan de instantie in Fryslân die het probleem kan oplossen. ,,We willen de probleemeigenaar uitdagen de gevonden oplossing ook in de praktijk uit te voeren. Dat vinden we belangrijker dan de deelname aan een wedstrijd”, aldus projectleider Sjoerd IJdema.

Start in november

In november gaan we met de eerste groep laaggeletterden op het Friesland College aan de slag om alle problemen, ideeën en oplossingen op een rijtje te zetten. Later wordt ook nog met een groep laaggeletterden gepraat in de bibliotheek van Leeuwarden.

Ander nieuws