Social media

Zoeken

Gemeente Leeuwarden: communicatie in Frysk of Nederlands?

Hebben inwoners van de gemeente Leeuwarden behoefte om in het Fries of in het Nederlands te communiceren bij de gemeente. En wat verwachten zij van het gemeentebestuur? Partoer gaat onderzoeken waar de voorkeur naar uitgaat.

Aanleiding voor het onderzoek is de taalordening Fries die de gemeente Leeuwarden in 2018 heeft vastgesteld. Daaruit blijkt dat voor meer dan een kwart van de inwoners Fries de moedertaal is. De taalordening regelt dat burgers in het Fries met de gemeente kunnen communiceren. Dit geldt voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. In de nota wordt echter niet vermeld in welke taal de inwoners van de gemeente graag wíllen communiceren en wat ze van het gemeentebestuur verwachten. Daarom heeft de gemeente Leeuwarden aan Partoer gevraagd om dit in beeld te brengen.  

Digitale enquête

Doel van dit onderzoek is om voorkeuren en het belang van communicatie in het Fries of Nederlands in beeld te brengen. Hierbij is aandacht voor verschillen tussen leeftijdsgroepen en woonplaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een korte digitale enquête. De stem van de inwoners is in dit onderzoek belangrijk, dus de gemeente roept inwoners op om de vragenlijst -die binnenkort verschijnt - in te vullen.

 

 

 

Ander nieuws