Social media

Zoeken

Gemeente Harlingen wil jongeren volgen

De gemeente Harlingen wil jongeren in de gemeente gedurende een langere periode volgen. Op deze manier kan de gemeente de situatie van de jeugd in Harlingen nauwkeuriger in beeld krijgen en het beleid daarop aanpassen. 

Naast het monitoren van het ingezette beleid rondom de jeugd is het creëren van draagvlak voor deze monitor minstens zo belangrijk, zo stelt onderzoeker Sjoerd IJdema. ,,Op deze manier voorkom je dat het rapport in een la verdwijnt. Integendeel, het zorgt ervoor dat betrokkenen het gebruiken om het jeugdbeleid aan te scherpen.’’

Aanleiding voor deze monitor is dat jongeren uit de gemeente Harlingen op sommige vlakken achter lijken te blijven bij de rest van de Friese jeugd. Zo blijkt dat deze jongeren vaker lager opgeleid zijn en minder vaak een startkwalificatie hebben. 

Deze brede jeugdmonitor wordt opgesteld in overleg met betrokken professionals en wordt op verschillende momenten gedurende het jaar bijgehouden. De opbrengsten worden via een factsheet gerapporteerd. De uiteindelijke monitor kan ingezet worden om inzicht te krijgen én om een verbeterslag te realiseren.

Ander nieuws