Social media

Zoeken

Fryslân is blij met Living Lab Fryslân

Living Lab Fryslân

Partoer heeft voor de provincie Fryslân het Living Lab Fryslân geëvalueerd en die evaluatie laat zien dat men provinciebreed blij is met Living Lab Fryslân. Het initiatief loopt nu vier jaar, de onafhankelijke stichting is opgericht om (groepen van) boeren en anderen te helpen om de bedrijfsvoering zo in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham. Deze kanteling is nodig om het verlies aan biodiversiteit te keren. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de natuur sterk verankerd is in de samenleving en dat er een omschakeling ontstaat bij burgers. Hierdoor is er niet alleen sprake van natuurinclusieve landbouw, maar ontstaat een natuurinclusieve samenleving.

De evaluatie van het Living Lab Fryslân is in drie stappen uitgevoerd. Stap één was een analyse van belangrijke documenten en cijfers. De resultaten uit stap één vormden de basis voor stap twee, waarin verdiepende gesprekken zijn gevoerd met belangrijke betrokkenen. Tijdens de derde en laatste stap is een bredere groep betrokkenen bevraagd over ideeën en wensen voor de toekomst van het Living Lab Fryslân.

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie is dat het Living Lab Fryslân in korte tijd natuurinclusieve landbouw goed op de agenda heeft gezet. Het wordt steeds meer een begrip in Fryslân en boeren en organisaties zijn blij met de ondersteuning van het Living Lab Fryslân. Hierbij is samenwerking van groot belang. Een vraagstuk als dit moet breed worden gedragen, zodat ieders expertise wordt ingezet om tot natuurinclusieve landbouw en uiteindelijk tot een natuurinclusieve samenleving te komen.  

Voor meer informatie over Living Lab Fryslân, verwijzen wij u graag naar de website.

 

Ander nieuws