Social media

Zoeken

Fonds Ooststellingwerf: De tweede ronde

De gemeente Ooststellingwerf houdt op woensdagavond 7 september een bijeenkomst over de tweede ronde van het Fonds Ooststellingwerf. Het Fonds is bedoeld voor vernieuwende ideeën voor leefbaarheid, natuur en milieu en economische ontwikkeling.

De tweede ronde van het Fonds Ooststellingwerf start  vanaf 1 oktober. Tot en met 22 oktober 2016 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen. In deze ronde is  €394.000 beschikbaar.

Partoer geeft als externe partij namens de gemeente onafhankelijk advies aan degenen die een subsidieaanvraag willen indienen. Door het concretiseren en aanscherpen van projectideeën van de inwoners van Ooststellingwerf kunnen zij een succesvolle aanvraag indienen bij het Fonds Ooststellingwerf.

Voor mensen met een pril projectidee verzorgt Partoer een speciale workshop ‘Van idee naar project’.  Belangstellenden kunnen zich op 7 september opgeven voor deze gratis workshop.

In de eerste ronde hebben al negentien mooie ideeën subsidie gekregen. Een goed voorbeeld van een project waarbij Partoer een adviserende rol heeft gespeeld is het aanpakken van verouderde sportaccommodaties in Haulerwijk en een project van de historische vereniging in Makkinga.

Op 7 september zullen Nyske van der Feen, Jan Rodenhuis, Henk de Jong en Els Hiemstra namens Partoer aanwezig zijn.

Voor meer informatie, zie ook de website van de gemeente Ooststellingwerf.

Ander nieuws