Social media

Zoeken

FERS: "Meten is weten"

“Meten is weten’, zo luidt een bekende uitspraak. En dat meten gaan we als Partoer doen voor FERS. Zij willen graag weten wat de impact is van hun activiteiten. Dit is voor iedere organisatie belangrijk: het geeft inzicht in hoe je het doet als organisatie en daarmee kun je je product verbeteren. FERS werkt met en voor mensen en daarom is Partoer de ideale partner voor dit project, Partoer kent de Friese samenleving als geen ander en het realiseren van betrokkenheid is ons specialisme. Modern beleid en bestuur vraagt om betrokkenheid van iedereen.

Bij dit project is ook het FSP (Fries Sociaal Planbureau) betrokken, hun rol ligt voornamelijk in het reflecteren en adviseren op het gebied van brede welvaart.

Wat doet FERS?

FERS is een provinciale organisatie die de komende jaren samen met de Friese bibliotheken en partners wil bouwen aan de duurzame toekomst van het Fries Bibliotheken Netwerk. Doel is om te bouwen aan een provincie waar iedereen kan meedoen en verder kan groeien. Bibliotheken zijn bij uitstek plekken voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en dialoog, maar ook de plek waar gewerkt wordt aan het vergroten van taalvaardigheid en van digitale geletterdheid. Het aanbieden van laagdrempelige activiteiten draagt bij aan een leven lang leren. Alles is gericht op het uiteindelijke doel: het bijdragen aan een inclusieve meertalige samenleving.

Hoe gaan we meten?

We gaan een monitor inzetten die op maat gemaakt wordt voor FERS. We gaan daarbij kijken naar cijfers, maar vooral ook naar de mensen achter de cijfers. Daarvoor worden verdiepende interviews gehouden. Monitoren is een manier om zicht te houden op de voortgang van de beoogde resultaten, bijvoorbeeld van een project, bij het aansturen van de organisatie of bij het gezamenlijk bereiken van doelen. Door te meten en te monitoren blijf je reflecteren: doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Oftewel: in welke mate dragen onze activiteiten bij aan het halen van onze doelstellingen en zit daar een ontwikkeling in?

Het resultaat

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een rapportage, de vorm wordt in overleg met FERS gekozen. Dat kan b.v. een factsheet met infographics zijn of een dashboard.

 

Ander nieuws