Social media

Zoeken

Evaluatie van buurtsportcoaches in gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft in 2018 besloten dat de buurtsportcoach een breder takenpakket krijgt. De buurtsportcoach heeft nu dan ook een coördinerende, faciliterende en verbindende rol. Door deze nieuwe rol kan de buurtsportcoach belangrijke partijen met elkaar in contact brengen en kan er gezamenlijk worden gekeken naar het bevorderen van een gezonde leefstijl en sportstimulering. Op deze manier wil de gemeente Leeuwarden gezonde en sportieve wijken realiseren.

De gemeentelijk organisatie wil nu die nieuwe rol van de buurtsportcoach evalueren en wil inzicht in de manier waarop het netwerk wordt ingezet bij maatschappelijke initiatieven. De komende maanden willen wij met verschillende betrokkenen in gesprek gaan om dit in beeld te brengen.

De resultaten helpen uiteindelijk buurtsportcoaches in hun werkzaamheden en geeft het handvatten voor het beleid. De gemeente Leeuwarden kan hiermee nog gerichter inzetten op een gezonde en sportieve gemeenschap. 

Ander nieuws