Social media

Zoeken

Evaluatie Preventie met Gezag Leeuwarden

De komende jaren voeren onderzoeksbureaus Breuer&Intraval en Partoer de monitoring uit van het programma Preventie met Gezag in Leeuwarden. Binnen deze aanpak werken hulpverlenings- en veiligheidspartners samen aan een integrale aanpak gericht op het tegengaan van jeugdcriminaliteit. De acties zijn met name gericht op de wijken in Leeuwarden-Oost.

De gemeente Leeuwarden wil met dit programma voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen in Leeuwarden-Oost de (georganiseerde) criminaliteit in gaan, er niet verder in afglijden, of op een goede manier terugkeren in de samenleving als zij toch een misstap hebben begaan. Een van de voornaamste pijlers van dit programma is het leggen van een link tussen de aanpak van sociale problemen en het terugdringen van criminaliteit. Met andere woorden: het verbinden van het justitieel handhavingsinstrumentarium met de sociale wijkaanpak.

De brede aanpak die Preventie met Gezag voorstaat is er een van combinaties: sociaal-preventief ingrijpen in combinatie met handhaving; inzet op de leefomgeving in kwetsbare wijken (woningen, groen) én op de inwoners (werk, scholing, vangnet); inzet op veiligheid én zorg.

De adviseurs van Partoer en de onderzoekers van Breuer&Intraval monitoren en evalueren de komende drie jaar dit programma. We kijken daarbij naar de situatie voorafgaand aan de invoering van preventie met gezag, naar de uitvoering van het plan, en wat het uiteindelijke resultaat is voor de jongeren en kwetsbare buurten in Leeuwarden. Op basis van deze monitoring kan eveneens tussentijds worden bijgestuurd.

 

 

 

Ander nieuws