Social media

Zoeken

Evaluatie NICE naar tevredenheid opgeleverd

'Prima product wat we goed kunnen gebruiken voor de nieuwe subsidieaanvraag.' Wij zijn blij met weer een tevreden opdrachtgever! Deze keer vanwege onze evaluatie over NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. Een initiatief om de transitie naar de circulaire economie in de provincie Drenthe te versnellen. De evaluatie is uitgevoerd over de jaren 2018 t/m 2022 in verband met een verwachte nieuwe vervolgprojectaanvraag voor de jaren 2023 t/m 2025

Namens de provincie Drenthe heeft Partoer met diverse stakeholders gesproken, is er een enquête gedaan onder oud stagiairs en is er deskresearch uitgevoerd. Op deze manier konden wij objectief vaststellen in welke mate de doelstellingen van NICE zijn bereikt. Dit hebben wij verwerkt tot een rapport dat de provincie Drenthe binnenkort kan gebruiken tijdens de bespreking in Provinciale Staten.

Ander nieuws