Social media

Zoeken

Evaluatie begeleiding statushouders Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag weten welke effecten het gewijzigde beleid voor de begeleiding van statushouders heeft gehad. Partoer voert deze evaluatie uit, het project is in februari gestart. De gemeente wil bijvoorbeeld weten of het beleid effect heeft op een betere integratie van statushouders, of het heeft geleid tot een sterkere regierol van Vluchtelingenwerk en ook of het heeft geleid tot een betere ondersteuning van de vrijwilligers, met name in de kleine dorpen van de gemeente.

Partoer gaat hiervoor in gesprek met Vluchtelingenwerk, met vrijwilligers uit de dorpen en natuurlijk ook met de statushouders die zijn begeleid. De rapportage wordt voor de zomer van 2020 opgeleverd.

Ander nieuws