Social media

Zoeken

Is er in de gemeente Heerenveen behoefte aan schoolontbijt?

De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen wil weten of er behoefte is aan schoolontbijt op basisscholen in de gemeente Heerenveen. Als dat zo is, kan dat toegevoegd worden aan het bestaande armoedebeleid van de gemeente.

Onderzoek en enquête

Partoer gaat deze vraag voor de gemeente onderzoeken en beantwoorden. Dat doen we door te onderzoeken of en zo ja, hoe het schoolontbijt in de andere Friese gemeente wordt georganiseerd. Daarnaast gaan we alle basisscholen benaderen met de vraag of er op hun school behoefte is aan het organiseren van een schoolontbijt.

Resultaten

Op basis van het onderzoek en de enquêteresultaten krijgt de gemeente Heerenveen een antwoord op de vraag of en mogelijk hoe zij iets met het schoolontbijt in de gemeente kunnen doen. De resultaten worden gepresenteerd in een toegankelijk geschreven rapportage en een factsheet als visueel aantrekkelijk document met de meest belangrijke uitkomsten van het onderzoek.

Ander nieuws