Social media

Zoeken

'Een goed leven' bij Caparis

Caparis

Bij Caparis is Partoer gestart met het project ‘Een goed leven’. Bij Caparis werken veel kwetsbare mensen. Deze mensen komen in hun leven vaker obstakels tegen waardoor ze lange of korte tijd moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Moeilijkheden die veel voorkomen zijn onder andere laaggeletterdheid, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, een verstandelijke beperking, psychiatrische- of verslavingsproblematiek, een ongezonde levensstijl en schuldenproblematiek. Veelal is er sprake van meerdere problemen die met elkaar samenhangen.

Gezondere levensstijl

De doelstelling van Caparis is dat hun werknemers zich naar vermogen ontwikkelen en participeren in de samenleving. Hoewel Caparis al veel doet om hun medewerkers hierin te ondersteunen constateert men dat er veel werknemers zijn met een ongezonde levensstijl die leidt tot veel gezondheidsproblemen en soms zelfs tot overlijden.

Gezonde toekomst

Het project ‘Een goed leven’ heeft tot doel dat de werknemers van Caparis zich beter bewust zijn van wat zij als ‘een goed leven’ ervaren. Het project reikt werknemers handvatten om stappen te maken richting dit doel. Naast uitkomsten op werknemer niveau, geeft dit project inzicht in het proces dat ervoor nodig is om binnen een organisatie stappen te maken richting een gezonde omgeving, niet enkel voor een aantal betrokken werknemers, maar ook voor hun collega’s. Dit inzicht geeft werkgevers handvatten om dit proces te integreren in de eigen bedrijfsvoering.

Project over drie jaar

We beginnen dit project met tien werknemers van Caparis. Door middel van het stellen van kleine haalbare doelen gaan we wensen, behoeften en problemen aanpakken om zo de kwaliteit van hun werk en leven te verbeteren. Door steeds nieuwe doelen te stellen wordt via kleine stapjes gewerkt aan een goed resultaat. In het tweede en derde jaar wordt het project uitgebreid naar de andere vestigingen van Caparis, maar wil uiteindelijk niet alleen binnen Caparis, maar ook bij Empatec en NEF, ervoor zorgen dat werknemers werken aan doelen om zo een goed leven te hebben. Caparis neemt deze methode dan op in de normale bedrijfsvoering. Het project wordt gefinancierd door het Kansenfonds van de Provincie Fryslân.

Ander nieuws