Social media

Zoeken

Drie jaar projectbegeleiding Ammeroetoe afgesloten

"Dat had je gedacht!"

Na drie jaar is het project Ammeroetoe in Harlingen afgesloten. Ammeroetoe betekent in het stadsfries van Harlingen “Dat had je gedacht!”. Ammeroetoe heeft inwoners van de gemeente Harlingen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving geholpen om wel weer mee te doen. Dit is gedaan via het bewonersbedrijf Ammeroetoe. In een periode waarin de economie op volle toeren draait, zijn er toch altijd ook mensen voor wie er geen werk is, b.v. omdat ze het tempo niet kunnen bijbenen. Ammeroetoe heeft voor deze groep een soort tussenruimte gecreëerd. In die tussenruimte werden twee soorten arbeidsplaatsen aangeboden:

•       Permanente plekken: plekken voor mensen die blijvend gebruik maken van de ondersteuning vanuit Ammeroetoe.

•       Transitieplekken: plekken waar mensen tijdelijk aan de slag gaan die nog niet productief of ervaren genoeg zijn. Op een transitieplek worden mensen voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt.

Het project draaide vraaggericht en heeft als concrete resultaten bijvoorbeeld opgeleverd; de Klussenbus, de Papierfabriek en een fietsreparatiedienst. Deze manier van werken leverde voor beide partijen iets op. Voor de deelnemers b.v. persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de eigen positie door actief te zijn. Voor de afnemers bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving en een bewonersbedrijf dat permanent acties s in de gemeente, de stad of het dorp.

Terugblik van de projectleider

Aan projectleider Sjoerd IJdema de vraag hoe hij terugkijkt op drie jaar Ammeroetoe? "Als projectleider van dit onderdeel kijk ik met heel veel plezier terug op de ontwikkeling van het project, het meedenken over wat wel en niet kan en vooral ook hoe we het project voor anderen ‘zichtbaar’ kunnen maken. Daarnaast vind ik het erg inspirerend om met mensen te werken die uit heel verschillende situaties komen. De deelnemers, de bedenkers, de projectleider, de vrijwilligerscoördinator. Als Partoer hang je een beetje boven het project en zie je de ontwikkelingen en de meerwaarde van deze manier van werken. Je hebt een andere rol dan de mensen op de werkvloer en die rol is erg leuk om te doen!

Voor Harlingen is het project een meerwaarde geweest, het is inmiddels als werkwijze geheel geïntegreerd in de werkwijze van Nieuw Zuid. Daar zijn de deelnemers, maar daar zijn nu ook de professionals actief die samen zoeken naar oplossingen en een stapje omhoog zetten voor al deze deelnemers. Het project leverde een duidelijke meerwaarde voor Nieuw Zuid en voor gemeente Harlingen en haar inwoners." 

Kansenfonds

Het project werd mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie vanuit het provinciaal Kansenfonds. In de drie jaar dat het project heeft gelopen, zijn er vijf factsheets opgeleverd, deze zijn als bijlage toegevoegd onderaan dit bericht.

partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_maart_v1.pdf
Bijlage: partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_maart_v1.pdf
partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_v2.pdf
Bijlage: partoer_2022_ammeroetoe_factsheet_ferbruari_v2.pdf
partoer_ammeroetoe-def.pdf
Bijlage: partoer_ammeroetoe-def.pdf
partoer2021_factsheet_ammeroetoe_april_v21.pdf
Bijlage: partoer2021_factsheet_ammeroetoe_april_v21.pdf
partoer2021_factsheet_ammeroetoe_juni_def.pdf
Bijlage: partoer2021_factsheet_ammeroetoe_juni_def.pdf

Ander nieuws