Social media

Zoeken

Dorpsspiegels Opsterland afgerond

Nieuwe ronde dorpsspiegels

Voor de gemeente Opsterland heeft Partoer ook dit jaar de dorpsspiegels uitgevoerd. Met de dorpsspiegels meet de gemeente al sinds 2006 elke vier jaar de leefbaarheid in alle dorpen. Partoer heeft samen met de gemeente de vragenlijst gemaakt en vervolgens de resultaten vertaald in rapportages per dorp en een rapportage voor de hele gemeente. Daarna hebben we, samen met de gemeente, in elk dorp een dorpsgesprek georganiseerd over de resultaten.

Presentatie aan dorpsbelangen

Eind november hebben we de resultaten gepresenteerd aan de Plaatselijk Belangen van de Opsterlandse dorpen en het college van de gemeente. Na de positieve evaluatie is de opdracht nu echt afgerond. We kijken terug op een mooie opdracht en een vruchtbare samenwerking met de gemeente Opsterland. Wilt u meer weten over wat wij hebben gedaan voor de dorpsspiegels, neem dan contact met ons op!

Wat zijn de resultaten?

De dorpsspiegels zijn per dorp beschikbaar en zijn hier te vinden.

 

Ander nieuws