Social media

Zoeken

Dorpsgesprekken leveren bouwstenen voor Volkshuisvesting visie

Om inzicht te krijgen in de woningmarkt en de wensen van inwoners uit de omliggende dorpen van Leeuwarden voeren wij sinds kort dorpsgesprekken. De gemeente Leeuwarden gebruikt de input voor het opstellen van de nieuwe visie Volkshuisvesting (2020-2024).

De gemeente Leeuwarden wil van haar inwoners vooral weten wat hun ideeën en wensen zijn met betrekking tot wonen en meer specifiek de sociale huur. Hierbij gaat het niet om de stad Leeuwarden, maar om de omliggende dorpen. Vorig jaar is er door Companen een woningmarktonderzoek uitgevoerd en is er een beeld geschetst van vraag en aanbod. Om nu een beeld te krijgen van de ideeën en meningen van de dorpsinwoners hierover, worden op drie verschillende locaties en data gesprekken gevoerd met de bewoners van de 35 dorpen.

Eerste avonden al gehouden

Er zijn al drie avonden gehouden onder leiding van Jan Rodenhuis, Els Hiemstra en Maaike van Dijk. Het gaat om een algemene informatieavond over het woningmarktonderzoek en twee dorpsavonden in Mantgum en Wergea. Er volgt nog één avond in Stiens.

Tijdens de dorpsavonden was specifieke aandacht voor sociale huurwoningen. Daarnaast speelden niet alleen ideeën en wensen een rol, maar ging het ook over hoe we omgaan met de bestaande woningvoorraad, vergrijzing en de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Informatie uit eerdere onderzoeken is in de vorm van een heldere en visueel aantrekkelijke factsheet als onderlegger gebruikt voor de gesprekken in de dorpen (zie bijlage).

Reacties van de deelnemers

De deelnemers uit de dorpen zijn zeer te spreken over de geleverde informatie en de mogelijkheid om bouwstenen aan te leveren voor de nieuwe volkshuisvestingsvisie van de gemeente.

factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden.pdf
Bijlage: factsheet_volkshuisvesting_leeuwarden.pdf

Ander nieuws