Social media

Zoeken

DOM-methode rolt de provincie in

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de subsidieregeling voor de Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) opengesteld. Dat betekent dat de DOM-methode over de provincie uitgerold kan worden. Verschillende DOM’s staan te popelen om van start te gaan. En met deze regeling kan dat. Hiermee kunnen ze de samenwerking met deze DOM-methode vormgeven om initiatieven in het dorp verder te brengen. Partoer speelt een grote rol in de DOM's door het leveren van de verbinders, de zogenaamde DOM-denkers en door er achter de schermen - samen met Doarpswurk - voor te zorgen dat alles op rolletjes loopt. De DOM's passen helemaal bij Partoer: de mens als maat, 'mei-inoar, foar-inoar'. 

Meer informatie op: www.wijzijndom.nl. Zie voor een praktijkvoorbeeld de DOM in Broeksterwâld: https://lnkd.in/gmi5AAcQ