Social media

Zoeken

Is de huidige woning geschikt en hoe willen we wonen als we ouder worden?

Deze vragen spelen bij veel mensen en organisaties. Nederland vergrijst. Het aantal ouderen groeit en we worden steeds ouder, we wonen langer zelfstandig en blijven langer zelfredzaam. Daarmee groeit de behoefte aan geschikte woonvormen eventueel met mogelijkheden tot zorg.

Er ontstaan de laatste jaren steeds meer Initiatieven van bewoners, sociale ondernemers en zorgorganisaties voor nieuwe vormen van wonen.  In de praktijk is het een complex en langdurig proces om dergelijke initiatieven daadwerkelijk te realiseren. Vragen die aan de orde komen en beantwoord moeten worden zijn; is er behoefte aan een dergelijke woonvorm en hoe ziet die behoefte eruit, hoe organiseren wij participatie, wat is een haalbare vastgoedstrategie en hoe krijgen we het initiatief gefinancierd.

Partoer, Breuer & Intraval en Pathuis en Partners bv kunnen ondersteunen om tot realistische planontwikkeling te komen van uw initiatief.  Wij doen wat nodig is en uw vraag/wens is ons vertrekpunt.  Met onze kennis, ervaring en netwerken kunnen wij in goede samenwerking met u de mogelijkheden verkennen:

  • Een woonbehoefte onderzoek.
  • Een haalbaarheidsonderzoek.
  • Het bepalen van een vastgoedstrategie.
  • Het bepalen van een zorgstrategie.
  • Het opstellen van een businesscase vastgoed/zorg.

Wij: Partoer, Breuer & Intraval en Pathuis en Partners bv, zijn drie organisaties afkomstig uit en geworteld in het noorden (Drenthe, Groningen en Fryslân) die de noordelijke markt en demografische ontwikkelingen goed kennen.

Daarnaast hebben we expertise op het terrein van vastgoedontwikkeling en zorg in huis. We zijn sterk in het uitvoeren van onderzoek, organiseren van burgerparticipatie, procesbegeleiding en (her)ontwikkeling van vastgoed. Het kan hierbij ook gaan om herbestemming en transformatie van bestaand/maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld scholen. De haalbaarheid van uw initiatief kan uiteindelijk financieel onderbouwd worden in een businesscase. Hiervoor werken wij samen met een ervaren accountantskantoor dat de actuele ontwikkelingen in deze markt goed kent en scherpe financiële analyses kan maken. Wat onze organisaties ‘gemeen’ hebben is dat wij graag met uw vraag meedenken.

We nodigen van u van harte uit om vrijblijvend contact op te nemen met ons om uw vraag voor te leggen.

Breuer & Intraval: Ciska Renken 06-33 371 002

Partoer: Sjoerd IJdema 06-39 845 075

Pathuis en Partners bv: Bert Pathuis 06-22 413 736

 

 

 

 

Ander nieuws