Social media

Zoeken

Complimenten en waardering voor ‘Jan de olieman’

Jan Rodenhuis heeft na vier jaar afscheid genomen van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) in de gemeente Dongeradeel. Hij kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met de dorpsbewoners en de gemeente Dongeradeel. Dat was wederzijds, zo bleek tijdens zijn afscheid.

Volgens wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel is Jan een belangrijke motor geweest voor het experiment Duurzaam Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel dat in 2013 als pilot van start is gegaan. ,,Wij waarderen het zeer dat Jan bij de lokale DOM’s aan tafel heeft gezeten om hen van adviezen te voorzien. Ook tijdens de koepelvergaderingen met de gemeente was hij altijd scherp en betrokken, een echte verbinder.’’

Minsken meitjse de mienskip

Jan Rodenhuis benadrukte dat er tijdens het DOM-project niet alleen resultaten zijn geboekt in fysiek opzicht in de leefomgeving van de dorpen. ,,Zeker, de dorpen zijn opgeknapt: rotte kiezen en andere panden zijn aangepakt en straten en pleinen zijn vernieuwd en verfraaid. Maar wat het belangrijkste is om te constateren, is de dynamiek van mensen in de dorpen die is ontstaan dankzij dit project. Minsken meitsje de mienskip. Dat is goed gelukt in de dorpen in Dongeradeel.’’

Mooiste compliment

Jelmer Kok sprak namens de lokale DOM’s zijn respect en waardering uit voor Jan Rodenhuis. ,,Hij bracht ‘bolstjurrige lastige burgers’ en ‘starre old school ambtenaren’ bij elkaar. We hebben veel van elkaar geleerd, maar kunnen nu verder zonder Jan. Kinderen gaan op een gegeven moment ook het huis uit en zelfstandig verder. Dat we nu afscheid van Jan nemen is eigenlijk het mooiste compliment dat hij kan krijgen!’’

Jan de olieman

Jan Rodenhuis kan de DOM 1.0 volgens de wethouder met een gerust hart loslaten. Ondertussen wordt de succesvolle werkwijze ook doorgezet in andere dorpen en wijken in Noordoost Fryslân: DOM 2.0. ’’, stelt Van der Ploeg die ooit de naam ‘Jan de olieman’ introduceerde voor zijn rol als ‘smeerolie’ tussen dorpsbewoners en gemeente. Als dank kreeg Jan Rodenhuis van de gemeente dan ook een oliekan en van de dorpsbewoners een oliepakket met onder andere sla-olie en massage-olie.

Ander nieuws