Social media

Zoeken

Column: Stop met betuttelen van vrijwilligers

Op 7 december wordt de Nationale Vrijwilligersdag gevierd. In de aankondigingen die ik dagelijks in mijn mailbox tegenkom staat veelal dat vrijwilligers die dag ‘in het zonnetje worden gezet’. Persoonlijk vind ik dat nogal betuttelend. En wie zit er nou op te wachten om ‘in het zonnetje’ te worden gezet? 

Zelf ben ik, naast mijn betaalde werk, al jaren actief als vrijwilliger. Zo ben ik bestuurslid van een vereniging van dorpsbelangen, ik help mee met de organisatie van het jaarlijkse dorpsfeest en sinds een aantal maanden zit ik in een werkgroep vrijwilligers van de plaatselijke sportvereniging. Word ik daarom op 7 december ook in het zonnetje gezet? Ik mag hopen van niet.

Natuurlijk vind ik waardering belangrijk, maar dat bereik je in mijn ogen beter door vrijwilligers serieus te nemen, ze als gelijkwaardige gesprekspartners te behandelen en door belangrijke randvoorwaarden professioneel te organiseren. Bijvoorbeeld door scholing te bieden als dat nodig is. Dit kan overigens geregeld worden via de Vrijwilligers Academie Fryslân, een initiatief van Partoer. 

Een andere manier om vrijwilligers te waarderen is om professionele ondersteuning te faciliteren. Het Fonds Ooststellingwerf is daar een mooi voorbeeld van. Daar kunnen mensen, via de gemeente, hulp van Partoer krijgen bij het opstarten van een project, waardoor de kans van slagen groter wordt. Kijk, daar hebben vrijwilligers wat aan! En zo zijn er veel meer manieren te bedenken om de vele Friese vrijwilligers écht te ondersteunen en te waarderen.

In Fryslân doet maar liefst 58 procent van de volwassen bevolking vrijwilligerswerk. Nergens in Europa ligt het percentage zo hoog als in Fryslân. Iets waar we ontzettend trots op mogen zijn. Op deze koude Nationale Vrijwilligersdag roep ik iedereen die met vrijwilligers werkt op om al deze vrijwilligers niet in het zonnetje te zetten. Maar laat ze vooral niet in de kou staan!

Els Hiemstra, consultant bij Partoer

Ander nieuws