Social media

Zoeken

Column: Passend wonen: denk er nú vast over na!

Wat is passend wonen? Hoe is dat in Fryslân? Wie draaien er aan de knoppen? Wie denken er over na? De antwoorden op deze vragen zijn divers.

Woningbouwcorporaties en zorgverlenende partijen denken er zeker over na. Ze zijn niet voor niets bezig met de Woonzorgatlas 2.0, die het Fries Sociaal Planbureau maandag presenteerde. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om te weten wat voor zorgvastgoed er in Fryslân is om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen blijven maken.

Zelf hebben we in 2014 een nieuw huis laten bouwen. Dan denk je vooral na over hoe deze woning er ‘nu’ moet uitzien. Mede door mijn werk bij Partoer weet ik dat het verstandig is om bij de indeling alvast rekening te houden met de zorg voor ‘later’. Maar ik kan me goed voorstellen dat veel particuliere eigenaren van woningen niet of nauwelijks nadenken over toekomstige zorggerelateerde voorzieningen in hun woningen. Dat nadenken komt pas aan de orde als de nood letterlijk aan de man of vrouw is.

Daarom is het ook zo mooi dat gemeenten bouwers via het Bouwbesluit standaard kunnen verplichten om deuren en kozijnen voldoende breed te maken, geen drempels aan te leggen zowel in de woning als daarbuiten, ruime wc’s, badkamers en slaapkamers te bouwen, om de woningen passend of zoveel mogelijk toegankelijk te maken.

Deze week liet minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst echter weten dat hij een aantal regels uit het huidige Bouwbesluit wil schrappen. De grote vraag is: Hoe toegankelijk worden woningen bij nieuwbouw of verbouw van bestaande woningen als de genoemde regels uit het Bouwbesluit worden geschrapt? Wie gaan er voor zorgen dat de broodnodige voorzieningen in de bouw- en verbouwplannen worden opgenomen? De overheid wil toch juist stimuleren dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen?

Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast. Uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat er nu al geen goede match is tussen vraag en aanbod van ‘passend’ of ‘toegankelijk’ wonen. Op Friese schaal zijn de cijfers intussen goed in beeld. Dat kan en moet nog worden vertaald naar regionale, gemeentelijke en lokale schaal. Daar ligt een grote opgave. 

Partoer helpt graag mee met het in beeld brengen van de lokale situaties en het vertalen naar huidige en toekomstige nieuwbouwplannen. De noodzaak tot herstructurering van de huidige woonsituaties in dorpen en wijken is bijna overal aan de orde. Er is of er komt leegstand van gebouwen in dorpen en wijken. Daar liggen kansen voor goede en passende woningen eventueel ter vervanging van verouderde woningen op andere locaties.

De dorpen Morra en Lioessens zijn een mooi voorbeeld van hoe het ook anders kan. Daar denken de inwoners niet alleen in stenen, maar ook in zorg. Als onafhankelijk adviseur van Partoer heb ik het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’ van dichtbij mee mogen maken. Daarbij vind ik het belangrijk om uit te gaan van gemeenschappelijke belangen. Ook het gelijkwaardig in dialoog gaan tussen inwoners en professionele partijen staat bij mij hoog in het vaandel.

Uiteindelijk willen we immers allemaal hetzelfde: zolang mogelijk in onze eigen vertrouwde woning blijven wonen. Laten we dan ook niet afwachten en zien waar het schip strandt. Wat mij betreft stropen we nú de mouwen op. Een mooie uitdaging voor het nieuwe jaar!

Jan Rodenhuis, consultant Partoer

 

 

 

 

Ander nieuws